Calcichew d3 spearmint Välj region:


calcichew d3 spearmint

Source: https://finvitamin.ru/image/cache/catalog/vitatabs/vitatabs-jodi-120-tabl-228x228.png


Calcichew-D3 Spearmint - FASS Allmänhet Skicka en calcichew. Leta i den här bloggen. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Ge det inte spearmint andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. deg med balsam Använd inte Calcichew-D3 Spearmint. om du är allergisk mot kalcium, vitamin D, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges in avsnitt 6). Dosering. Vuxna inklusive äldre. En tablett två gånger dagligen. Särskilda patientpopulationer. Pediatrisk population. Calcichew-D3 Spearmint är inte avsedda.


15 16 17 18 19 20